Thonburi2 Drive-Thru Service ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่+วัคซีนป้องกันปอดบวม ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ

         Thonburi2 Drive-Thru Service เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่+วัคซีนป้องกันปอดบวม

สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ไม่ต้องลงจากรถ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงเมื่อเจ็บป่วย

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 780 บาท

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 23 สายพันธุ์ ราคา 1,800 บาท

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 13 สายพันธุ์ ราคา 2,800 บาท

  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 23 สายพันธุ์+วัคซีนป้องกันปอดบวม ชนิด 13 สายพันธุ์ ราคา 5,000 บาท

ราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการรพ.แล้ว

ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.. 64

ลงทะเบียนสั่งซื้อ คลิก https://bit.ly/3or88cY

เงื่อนไข

  • ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการซักประวัติแพ้ยา วัคซีนและอาหาร หากพบว่าท่านมีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันปอดบวมสำหรับผู้สูงอายุแบบ Drive-Thru

  • วัคซีนป้องกันปอดบวม แพ็กเกจที่ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 55-64 ปี และแพ็กเกจที่ 2,3 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

  • กรณีที่ต้องการพบแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 487 2100

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 . ต่อ 5155,5158

คลินิกอายุรกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 . ต่อ 5166,5167

Facebook : Thonburi2Hospital โรงพยาบาลธนบุรี 2

[email protected]: @Thonburi2hospital

Website: https://www.thonburi2hospital.com/