ขอเชิญร่วม One Million Rally of Hope เพื่อสร้างโลกแห่งความสามัคคีและสันติภาพ

ขอเชิญร่วม
One Million Rally of Hope
เพื่อสร้างโลกแห่งความสามัคคีและสันติภาพ
“การพึ่งพาอาศัย ความรุ่งเรือง และคุณธรรมร่วมกัน”
<< Live Stream Online >>
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.30 น.
ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ระดับโลกและแรงบันดาลใจจากผู้นำประเทศและ
ผู้นำรัฐบาลจากทั่วโลก อาทิ นายบัน คี-มูน อดีตเลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ, สม
เด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรี ประเทศกัมพูชา, นายริชาร์ด เชนนี อดีตรองประธานาธิบดี
ประเทศสหรัฐอเมริกา, ดร.ฮัก จา ฮัน ประธานผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากลนานาชาติ
เป็นต้น และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพระดับโลก
Rally of Hope จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ฟื้นฟู และเป็นกำลังใจให้
ผ่านวิกฤต COVID-19 วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการสร้างสันติภาพให้
เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก
**ลงทะเบียนเพื่อเข้าชมผ่าน Link:https://upfasia.org/rallyofhope-register/  ?“Rally of Hope”?

https://lin.ee/dSUcVEN