“ครม.” ปรับเกณฑ์ใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มวันพัก-ค่าตั๋วบิน

“ครม.” ปรับเกณฑ์ใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มวันพัก-ค่าตั๋วบิน

จากมาตรการสนับสนุน “ไทยเที่ยวไทย” ของรัฐบาล ภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งปัจจุบันใช้สิทธิ์แค่ 550,000 คือ จากจำนวนห้องพักที่เปิดให้จองจำนวน 5 ล้านคืน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.ระยอง วันนี้ (25 ส.ค.63) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยให้เพิ่มวันพักจากเดิม 5 วัน เป็น 10 วัน และช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากเดิมไม่เกินคนละ 1,000 บาท เป็นคนละไม่เกิน 2,000 บาท

การจองห้องพัก จัดว่ามียอดการจองที่ค่อนข้างช้า จึงต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์และขยายสิทธิ์เพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นการจองห้องพักและการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

นายสมิทธิ์ พนมยงค์ ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.)
ระบุหลังการประชุม ศบศ. ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยขยายสิทธิ์ดังนี้


1.ขยายการจองสิทธิ์ ที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพัก 40% จากจองได้สูงสุด 5 คืนต่อคน ขยายเพิ่มเป็นสูงาด 10 คืนต่อคน
2.ขยายการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจาก 1,000 บาทต่อคน เป็น 2,000 บาทต่อคน
3.ขยายการใช้สิทธิ์จากเดิมผู้สามารถใช้สิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดา เพิ่มเติมให้นิติบุคคล หรือ บริษัทเอกชนสามารถใช้สิทธิ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐค่าห้องพัก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยไปเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น

อ้างอิง : https://bit.ly/3hsC0SK